Hammurabis lover: om kvinner

Les utdraget  "Om familierett" fra Hammurabis lover på side 23 i boka.

Oppgave

  1. Hva tror er ment med formuleringen "søker andre steder"?
  2. Er det riktig¨å si at § 142 i lovene ga kvinnene rett til skilsmisse?

Kilde

Fra paragraf 142

Når en hustru hater sin mann og sier til ham: "Du får ikke røre meg", skal hennes fortid undersøkes, så en kan finne ut hva som feiler henne. Hvis hun er økonomisk og uklanderlig, mens hennes ektemann søker andre steder og avgjort tilsidesetter henne, har denne kvinne ikke noen skyld. Hun kan ta sin medgift og vende tilbake til sin fars hus.

Oppgaver

Hammurabis lover: om kvinner
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.06.2007

© Cappelen Damm AS