Platons hulelignelse

Platon (427-347 f.Kr) er kanskje verdens mest innflytelsesrike filosof og forfatter. Han var Sokrates’ elev, men da Sokrates ble henrettet i 399 f.Kr. på grunn av gudsbespottelse og fordervelse av ungdommen, forlot Platon Hellas. Han vendte senere tilbake og grunnla et akademi i Athen. Her ble Sokrates, Platons og andre filosofers tanker diskutert i de neste 800 år. Akademiet blest stengt av den østromerske keiseren i 529. Hulelignelsen er fra Platons hovedverk ”Staten”.    

Oppgave

1 Finn ut hvem ”jeg-personen” i teksten er.
 
2 Kilden kalles en lignelse. Forklar hva det er.
 
3 Forklar med egne ord hva som er Platons hovedpoeng med lignelsen, eller framstill hulelignelsen som en tegneserie.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.06.2007

© Cappelen Damm AS