Kvinnenene i Athen

Oppgave

1. Hva slags kilde er dette?

2. Hvilket inntrykk får du av kvinnene i Athen?

3. Bruk læreboka (s.31), oppslagsverk eller andre historiske framstillinger til å finne ut mer om kvinnenes posisjon i det athenske samfunnet.. Lag en presentasjon for klassen. 

Kilde

Om kvinnene: Fra Sofokles

Men utenfor min fars hus er jeg ingenting, ja, jeg har ofte tenkt over den kvinnelige naturen slik – at vi ikke er noen ting. I barneårene har piker i sin fars hjem – etter mitt skjønn – den deiligste tilværelse en dødelig kan tenke seg, for uskylden gjør barna alltid trygge og lykkelige. Men når vi kommer opp i puberteten og får innsikt, blir vi kastet ut og solgt bort fra våre fedres guder og fra våre foreldre. Noen havner i fremmedes hjem, andre i utlendingers, en del kommer til gledesløse hjem, andre til fiendtlige. Og alt dette må vi, når den første natten har sammenføyd oss med vår make, lovprise og så si at alt er bra.

(Fra Sofokles (496–406 f.Kr.),  fra fragment bevart av tragedien Terens)

Oppgaver

Kvinnenene i Athen
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.11.2008

© Cappelen Damm AS