Teselskapet i Boston

Les rammeteksten på side 191 i læreboka kalt ”Teselskapet i Boston” og avisutdraget fra 1773.  

Oppgave

  1. Forklar bakgrunnen for hendingene i Boston i 1773.
  2.  Beskriv hva som hendte under ”Teselskapet i Boston” og hvorfor hendelsen fikk dette navnet.
  3.  Hvordan reagerte britene på ”teselskapet” og hvordan var reaksjonene i koloniene på britenes straff?
  4.  Hvilke holdninger til ”Teselskapet..” kommer fram i utdraget fra ”The Boston Gazette..”?
  5. Vurder troverdigheten av framstillingen i de to tekstutdragene. (dvs sammenlikn hvor pålitelige de er).
  6. Les om ”Teselskapet i Boston” på nettlenken til Wikipedia. Hvordan skiller den seg fra de to framstillingene over? Finn argumenter for at innholdet i nettressursen fra Wikipedi er saklig, holdbart eller farget.

Nettressurser

Artikkel på Wikipedia

http://no.wikipedia.org/wiki/Teselskapet_i_Boston

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.03.2008

© Cappelen Damm AS