Den amerikanske grunnloven

Les utdrag fra Ingrid Semmingsen: En verdensmakt blir til, side 94 - 102 og oversettelsen av de tre første artiklene fra den amerikanske grunnloven. Svar på spørsmålene ut ifra disse tekstene:

Oppgave

  1. Hvilke av statsinstitusjonene i den amerikanske grunnloven har lovgivende makt, utøvende makt og dømmende makt?
  2. Hvilken myndighet har den amerikanske presidenten i følge grunnloven?
  3. Forklar forholdet mellom senatet og representantenes hus.
  4.  Høyesterett i USA har i følge grunnloven stor makt. Nevn to forhold som viser den makten amerikansk høyesterett har.
  5. Hva slags kilder er utdraget fra Semmingsens bok og utdraget fra grunnloven? Hva forteller de om opphavspersonen, tidspunktet de ble til og kan de brukes som levning og/eller beretning?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.04.2008

© Cappelen Damm AS