Tronfølgelovene av 1163 og 1260

 

 

 

Oppgave

1. Hva slags kildetyper er dette? Forklar hvorfor slike kilder bare kan studeres som levninger.

2.  Sammenlikn tronfølgereglene som kommer til uttrykk i disse lovene. Hva mener du er den viktigste forskjellen når det gjelder retten til å bli konge?

3. Hvilke endringer av kongemaktens styrke avspeiles i de to tronfølgelovene.

4. Les Sverre Bagges artikkel fra maktutredningen. Forklar hva han mener med institusjonaliseringen av kongedømmet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.04.2007

© Cappelen Damm AS