Harald Hårfagre og rikssamlingen

Harald Hårfagre samler Norge Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike på slutten av 800-tallet. Slik forteller Snorre Sturlasson at han fikk ideen til å gjøre det.

Oppgave

1. Hva sier denne fortellingen om hvorfor Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike?

2. Hvordan vil du vurdere disse opplysningene kildekritisk?

3. Bruk kartet (vedlegg). Kartet gir en fremstilling av Harald Hårfagres erobringer slik de er beskrevet i Snorre. 

- Hvilke områder hadde han "kontroll " over?

- Hvilke slag utkjempet han? Finn informasjon om ett av slagene/slagstedene.

 

       

 

        

 

  

Kilde

Utdrag fra Snorre

Harald var sønn av østlandskongen Halvdan Svarte. Da han var blitt gammel nok til å gifte seg, sendte han menn for å be om Gyda, datter til kong Eirik i Hordaland. Dette var svaret de fikk:

Ho svara som så at ho ville ikkje spille møydommen sin ved å ta til mann ein konge som ikkje hadde større rike enn berre nokre få fylke å rå over. ”Men det synest eg er underleg,” seier ho, ”at det ikkje finst ein konge som vil ta heile Noreg og vere einekonge over det, sameleis som kong Gorm i Danmark og kong Eirik i Uppsala.”

Haralds menn ville ta hevn på Gyda for å ha gitt et så freidig svar på hans friermål, men Harald var uenig. Gyda hadde sådd tanken i ham om å samle Norge, og han lovet aldri å klippe håret før han hadde gjennomført dette. Deretter forteller Snorre om hvordan han overvant småkonger og høvdinger en etter en, helt til han stod igjen som Norges konge. Omsider var Gyda hans.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.05.2007

© Cappelen Damm AS