Utviklingen av trelastnæringen

Les først delkapitlet om næringsutvikling i Norge i tidlig nytid s. 296 - 303, særlig s. 297 - 299 om utviklingen av trelastnæringen.

Bruk lenkene under, samt eventuelt opplagsverk eller lokalhistoriske bøker på biblioteket, til å finne svar på følgende spørsmål:

 
 

Oppgave

  1. Hvordan utviklet trelastnæringen seg fra 1500-1600-tallet?
  2. Er det noen sammenheng mellom plasseringen av store sagbruk og mer moderne trefordelingsindustri?
  3. Hvordan virket trelastindustrien inn på utvikling av tettsteder og byer
  4. Hva slags landskap kjennetegner områdene med trelastindustri?
  5. Hvilke ressurser og ferdigheter medvirket til utviklingen av norsk trelastindustri?
  6. Hvilke andre næringer skjøt fart som følge av veksten innen sagbruk og trelast?
 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.02.2008

© Cappelen Damm AS