Skiftet som kilde til økonomiske og sosiale forhold i bondesamfunnet

Ståle Dyrvik har sammenliknet resultatene fra fire hovedoppgaver i historie. Alle har brukt skifteprotokoller som kilder. Når en ektefelle døde eller giftet seg på nytt ble boet gjennomgått og talt opp. Dette kan gi oss kunnskap om folks levekår eller levestandard på 1700-tallet.

 

Oppgave

  1. Sammenlikn tallene i tabellen. Hva forteller den om hvilke grupper som har mest gjeld og som eier mest netto?
  2. Hvem eier mest og minst jordegods og løsøre? Hvilke grupper har utestående krav (penger folk skylder dem)?
  3.  Hvilke grupper har mest og minst buskap og gjenstander?
  4.  Hvilke grupper har mest nyttegjenstander? Og hvem har mest overskuddsgjenstander? Hva er overskuddsgjenstander?
  5. Oppsummer formuesforholdene hos de fattige, middels, velstående og rike. Drøft hvilke grupper/klasse som kommer innunder kategoriene fattige, middels, velstående og rike. Hva forteller dette oss om økonomiske forskjeller i samfunnet på 1700-tallet? Formuler 5-6 setninger om dette.
 

Nettressurser

Artikkelen til Ståle Dyrvik

http://www.lokalhistorie.no/nli/ssk/Dyrvik.pdf

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.04.2008

© Cappelen Damm AS