Historien om et varslet mord

 Om Æresbegrepet på 1600-tallet

Les først læreboka side 314 -316 om ”Ære og vold. Les deretter utdraget fra Voldssamfunnets undergang. Forfatteren har brukt tingbøker som kilder til boka.  

 

 

Oppgave

 

I 1633 ble Ivar Rasmussen dømt for tyveri i Strømstad. Hva skulle straffen hans egentlig ha vært – og hvilken utvei valgte han for å unngå den opprinnelige straffen?

  1. Gjør greie for striden mellom Tollef Herland og Ivar Rasmussen da Ivar senere bodde på Jæren.
  2. Hvordan blir drapsplanen kjent? Hvem blir til slutt drept av hvem?
  3. Les domsavsigelsen og lag et referat av den på moderne norsk.
  4. Hva slags dom får Tollef? Hva er begrunnelsen for at Tollef får så mild straff?
  5.  Sammenlikn denne dommen med det læreboka skriver om ære i 1600-talls samfunnet. Hvilke fellestrekk finner du?
  6. På hvilke måter skiller denne saken seg ut fra rettoppfatningen i dag? Sammenlikn straffeutmåling da og nå. Har vi ”moralsk riktige” dommer i dag? Kan du eventuelt forklare hvorfor?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.04.2008

© Cappelen Damm AS