Finneinnvandringen til Østlandet på 1600-tallet

Les rammeteksten ”Finnene” på side 293 i læreboka og bruk deretter nettlenkene for å finne mer stoff til oppgavene.

 

Oppgave

 1. Hvilke områder blir kalt for Finnskogene?

 2. Hvorfor kom det klager på finnene? Hva gjorde myndighetene for å begrense og kontrollere finnene? Se også nettlenkene til å finne ut hvordan finnene dyrket jorda.

 3. Hvilke andre folkegrupper (minoriteter) fikk også et anstrengt forhold til myndighetene – og hvordan kan det forklares?

 4. Bruk nettlenkene til å finne den historiske bakgrunnen for finneinnvandringen til Norge. Noter 4-5 linjer om bakgrunnen.Hvor mange finner bodde det i Norge rundt 1670?

   A: Hvor i Norge snakket mange finsk på begynnelsen av 1900-tallet? Se kart i nettlenkene.

   B: Hvordan har finsk kultur og språk blitt tatt vare på opp til våre dager?

   C:   Hvor mange finner bodde det i Norge rundt 1670?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.04.2008

© Cappelen Damm AS