Embetskjøpmenn

Gruppeoppgave

Lag en presentasjon på data av embetskjøpmannen Claus Andersen (1621-81) som inneholder:

 

Oppgave

  1. En oversikt over hvilke embeter Claus Andersen hadde i levetida si.
  2. De næringsinteressene han hadde/eide i Skien/Bratsberg/Telemark på samme tid.
  3. Forklar også hvilke offentlige oppdrag han hadde for kongemakten og hvordan han utførte disse.
  4. Diskuter til slutt om denne sammenblandingen av offentlig stilling og næringsinteresser ble sett på som noe problem på denne tida.
  5. Hvordan tror du embetskjøpmenn ville blitt sett på i dag?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.04.2008

© Cappelen Damm AS