Jordbrukssamfunnet fra 1600 til tidlig 1800-tall

Oppgave

  1. Finn fram de ulike formene for spesialisering i Tveites artikkel (se kilde) . Lag en liste over hva slags spesialisering, hvor i landet det var, årstall/tidspunkt og andre spesielle forhold.
  2. Sorter listen og gruppen spesialisering i 3 kategorier: landbruksrelatert, mer sekundærnæring og tjenesteproduksjon. Forklar hva slags spesialisering vi finner på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.
  3. Les kapitlet ”Modernisering av jordbruket” og ”Næringsutvikling” side 295-296 i læreboka. Sammenlikn de opplysningene læreboka gir med dem du har i listen din og noter 3 punkt om det. Vurder om læreboka gir et fyldig nok bilde av bøndenes næringsvirksomhet.
  4. Hva skiller næringsvirksomheten i ”tidlig modernisering” fra ”hamskiftet” på slutten av 1800-tallet? Bruk eventuelt historieboka for vg3 som hjelp.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.04.2008

© Cappelen Damm AS