Nasjonal identitet i dansketiden

Oppgave

  1. Hvilke fire trekk besto den norske nasjonalfølelsen av, ifølge foredraget til Rian?
  2. Vurder hvilket punkt som betydde mest – hva er din egen vurdering og hvordan begrunner du det?
  3. Hvorfor ble den norske bondeallmuen sett på som gjenstridig og vanskelig?
  4. Nordmennene i København på 1700-tallet så ut til å bevare en kjærlighet til Norge og nordmenn. Hvilke kjente nordmenn blir nevnt i tekstutdraget? Gi fire eksempler på måter denne fedrelandskjærligheten kom til uttrykk på.
  5. Diskuter hvilken sjangerbetegnelse kan vi sette på denne teksten til Rian.
    Hvordan kan kilden brukes som levning og/eller beretning?
    Drøft hvor pålitelig kilden er.
  6.  Ekstra: Lag et portrett av en nordmann som betydde noe for norsk identitet på 1700-tallet. Lag portrettet på en datapresentasjon og legg det fram for klassen. Velg mellom: Johan Herman Wessel, Johan Nordahl Brun eller Peter Wessel Tordenskiold.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.04.2008

© Cappelen Damm AS