Postvesenets historie

Oppgave

  1. Bruk nettlenkene over til å lage en kronologisk oversikt over postvesenets utvikling fra 1640-årene til ca 1900.
  2. Hvem opprettet postvesenet i Norge, når skjedde det og hva var begrunnelsen for opprettelsen?
  3. Hvor gikk de fire første postrutene i Norge? Hvordan var postforsendelsen organisert, og hva fikk bondebefolkningen som betaling fram mot 1860? Hvor lå postkontorene?
  4. Hvem brukte postvesenet mest og var ble sendt? Hvilke andre ordninger for postforsendelser fantes også?
  5. Når kom det første frimerket, når kom poståpneriene og når kom landpostbudet? Hvorfor brukte postkarene posthorn? Hvorfor ble postkarene bevæpnet og med hva slags våpen?
  6. Hvilke kilder til postvesenets historie har vi blant annet fra Gudbrandsdalen? Hva forteller denne kilden om postens gang gjennom Gudbrandsdalen? Formuler gangen i punkter.

Nettressurser

Postvesenets historie i Gulbrandsdalen

http://www.maihaugen.no/upload/posten/Bygn.pdf

Postmuseet på Maihaugen

http://www.maihaugen.no/templates/Page.aspx?id=6762

Oversikt over postens historie

http://www.posten.no/Portal/OmPosten/Virksomheten/Historie/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.04.2008

© Cappelen Damm AS