Levning og beretning

1. Skriv en kort beretning med utgangspunkt i kilden.

2. Hvis hvordan Kåre Lunden bruker den som levning.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.04.2007

© Cappelen Damm AS