Kilder og metode i historiefaget

Historie er læren om fortidenens mennesker og samfunn. Denne læren bygger igjen på framstillinger som historikere har laget. En historikers oppgave er å beskrive fortiden og forklare hvorfor ting skjedde, og hvilke konsekvenser det fikk. 

Vi skal se litt nærmere på hvordan en historiker arbeider. Vi skal også lære om ulike kildetyper og hvordan vi bør forholde oss til disse.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.02.2008

© Cappelen Damm AS